IB Wiskunde Workshops

Heb je een hele dag van revisie nodig om je voor te bereiden op je ‘End of Year’-Math exams? We have you covered.

Wat voor workshops geven wij?

Maximaal twee keer per jaar organiseren wij MYP/IB Maths workshops om de leerlingen voor te bereiden op hun eindtoetsen wiskunde. We hebben workshops ontworpen voor het eindexamen in DP2 en voor de eindtoets in MYP.

Wanneer en waar worden de workshops gegeven?

De workshops zijn op zondagen, van 10:00 – 15:00, en vinden plaats in de studio van StudyCircle of op de Internationale School Hilversum. Voor lunch wordt gezorgd.

Wat doen we tijdens de workshop? 

Tijdens de workshop worden alle onderwerpen behandeld. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen, waar nodig wordt de stof opnieuw uitgelegd. Bovendien krijgen ze een groot aantal oefenvragen. 

Is er een maximale groepsgrootte?

Om de begeleiding zo intensief en persoonlijk mogelijk te laten zijn, hanteren wij een maximale groepsgrootte van tien leerlingen. Toelating tot de workshop vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Wat als het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt?

Indien er voor uw zoon of dochter geen plaats beschikbaar is, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Wij zullen dan proberen op een latere datum een nieuwe workshop in te plannen.

NB: Inschrijvingen voor de volgende workshop zijn in de herfst 2024.